sobota 19. dubna 2014

Jací jsou adolescenti?

Dle poznatků Marie Vágnerové k vývojové psychologii trvá období dospívání, spojené s hledáním nové identity, zhruba od 15 do 20 let. Adolescent vyniká v aktivním vymýšlení nových způsobů řešení problémů, nemá ještě vzhledem k nedostatku životních zkušeností zafixovány návodné ani schematické vzorce aplikovatelné na konkrétní situace, které by jeho myšlení regulovaly. Zkušenosti jiných pro něj nejsou dostatečně relevantní, a tak jako korektiv fungují pouze zkušenosti vlastní, zvláště ty negativní. Často hledá bez ohledu na kontext řešení radikální a jednoznačná vedoucí k rychlému a jistému překonání problému. Důležitá je pro něj svoboda rozhodování, ne tak už zodpovědnost za tato rozhodnutí spojená s dospělostí. Rozhoduje se impulzivně, dokáže projevit velkou míru nadšení, pokud jej něco skutečně zajímá. V otázkách morálky adolescentovi nestačí mechanicky respektovat daná pravidla zvnějšku, přemýšlí nad nimi autonomně a hledá vlastní, často nekompromisní, stanoviska. S tím souvisí i proměna jeho sociálních rolí (přibližování se roli dospělého, příprava na profesní život) a proměna vztahu k dospělým, především rodičům. Zásadní jsou pro adolescenta vrstevnické vztahy. Vrstevníci-adolescenti společně experimentují, jak efektivně řešit nejrůznější situace, inspirují se vzájemně v užívání účinných sociálních strategií, dodávají si pocit jistoty a sounáležitosti. Zároveň je socializace s vrstevníky důležitým prostředkem sebepoznání. Adolescentův vztah ke škole pak lze interpretovat „jako transformovaný vztah k celé společnosti, jejím normám a hodnotám i k vlastní roli, kterou zde jedinec získal. Nepřijetí standardních hodnot a norem se může projevit odmítnutím vzdělání jako hodnoty společnosti dospělých (…) Tuto tendenci lze chápat i jako jeden z možných projevů adolescentního moratoria.“

Jana Königsmarková


VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha, 2000.

Žádné komentáře:

Okomentovat